17.10.2012

he's as bad as old Antonio
... he left me on my ownio.

raf simons for jil sander

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar