12.05.2016

the day julien cut linda's hair short


shot by peter lindbergh in 1989

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar