03.08.2011

a process in the weather of the heartjeg lengter etter et stort kjølig hus hvor jeg kan gjemme meg bort fra slitsom sol og slitsomme samboere  //  I long for a big chilled house where I can hide away from the exhausting sun and exhausting roommates

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar